Fundusze Europejskie

powrót

Fundusze Europejskie
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

 

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii komputerowo zintegrowanego projektowania wytwarzania wyrobów z kamienia”

 

Więcej informacji o Programie:

Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Strona Instytucji Zarządzającej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Strona Instytucji Pośredniczącej: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Strona Instytucji Wdrażającej: Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl

Copyright © 2011 Marmury Centrum Lublin
Realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS